Translation

2017年5月24日 星期三

智慧財產權宣傳標語創作競賽暨抽獎活動

活動日期:106/5/24~106/6/9

活動方式:借書1次(不限冊數)得標語抽獎券1張,填完投入圖書館抽獎箱中。

抽獎日期:106/6/12 12:00

活動獎項:獎金新台幣200元 (標語抽獎20名+標語創作獎10名)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =