Translation

2018年4月23日 星期一

423世界閱讀週活動起跑!! 閱讀,與世界接軌

4月23日,是「世界書香及版權日」(World Book & Copyright Day)(或稱為世界閱讀日);是加泰隆尼亞(Catalonia) 的「聖喬治屠龍紀念日」;是世界大文豪莎士比亞(William Shakespeare)的生日與忌日。

圖書資訊處為與國際接軌,與世界流行同歩,擬藉由『世界閱讀日』進行閱讀推廣,請大家觀愛閱讀、觀賞世界,提高本校師生閱讀的興趣,特規劃「423世界閱讀週」閱讀推廣活動。

1.活動時間﹕4/23(一)8:20~4/30(一)21:30 

2.活動地點﹕丁東德先生紀念圖書館二樓

3.活動內容﹕

(1)現金一把

(2)閱讀抽抽樂

歡迎大家一起來借書~

4/23~4/30 借書無上限~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -